چشم انداز داروپات شرق

اهداف داروپات شرق

توانمندی ها

شرکت صنایع بسته بندی داروپات شرق به عنوان اولین تولید کننده انواع ورق های پلیمری مورد نیاز جهت بسته بندی در صنایع دارویی و غذایی می باشد ، برخی از خدمات این شرکت را می توانید مشاهده نمائید

تولید ورق پلی استایرن PS
تولید لیبل Shrink Sleeve
تولید اولین ورق PET
تولید ورق های PVC Shrink
تولید اولین ورق PVC/PVDC
تولید ورق پلی پروپیلنPP
تولید اولین ورق PVC سخت
مشاهده خدمات دیگر

جوایز و افتخارات